ag+
วิธีสมัครสมาชิก

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-01

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บ agentplus.club จากนั้นกดไปที่ สมัครสมาชิก

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-02

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกด ยืนยันการสมัคร

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-03

ขั้นตอนที่ 3

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นเลือก ฉันอ่านและยอมรับเงื่อนไข แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-04

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-05

ขั้นตอนที่ 5

ตั้งรหัสผ่าน จากนั้นกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-06

ขั้นตอนที่ 6

เพิ่มบัญชีธนาคาร โดยเลือกธนาคารที่จะใช้ฝาก-ถอนเงิน แล้วกด ถัดไป ที่ด้านล่าง

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-07

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรายละเอียดบัญชี แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-08

ขั้นตอนที่ 8

จะมีข้อความแจ้งว่า สมัครสมาชิกสำเร็จ จากนั้นกด ตกลง

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-09

ขั้นตอนที่ 9

แล้วจะเข้าสู่หน้าสมาชิก กดที่ปุ่มเมนู

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-10

ขั้นตอนที่ 10

กดที่ข้อมูลส่วนตัว

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-11

ขั้นตอนที่ 11

ที่หน้าข้อมูลส่วนตัว ใส่ข้อมูลที่ยังว่างอยู่ให้ครบ จากนั้นกด บันทึกข้อมูล

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-12

ขั้นตอนที่ 12

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

ag+
วิธีสมัครสมาชิก

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-01

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บ agentplus.club จากนั้นกดไปที่ สมัครสมาชิก

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-02

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกด ยืนยันการสมัคร

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-03

ขั้นตอนที่ 3

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นเลือก ฉันอ่านและยอมรับเงื่อนไข แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-04

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-05

ขั้นตอนที่ 5

ตั้งรหัสผ่าน จากนั้นกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-06

ขั้นตอนที่ 6

เพิ่มบัญชีธนาคาร โดยเลือกธนาคารที่จะใช้ฝาก-ถอนเงิน แล้วกด ถัดไป ที่ด้านล่าง

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-07

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรายละเอียดบัญชี แล้วกด ยืนยัน

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-08

ขั้นตอนที่ 8

จะมีข้อความแจ้งว่า สมัครสมาชิกสำเร็จ จากนั้นกด ตกลง

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-09

ขั้นตอนที่ 9

แล้วจะเข้าสู่หน้าสมาชิก กดที่ปุ่มเมนู

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-10

ขั้นตอนที่ 10

กดที่ข้อมูลส่วนตัว

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-11

ขั้นตอนที่ 11

ที่หน้าข้อมูลส่วนตัว ใส่ข้อมูลที่ยังว่างอยู่ให้ครบ จากนั้นกด บันทึกข้อมูล

agentplus.club-การสมัครสมาชิก-12

ขั้นตอนที่ 12

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

Scroll to Top