ag+
วิธีฝากเงิน

agentplus.club-การฝากเงิน-01

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบมาที่หน้าหลัก แล้วกดที่เมนู ฝาก

agentplus.club-การฝากเงิน-02

ขั้นตอนที่ 2

เลือกธนาคารที่ต้องการ จะขึ้นรายละเอียดบัญชีธนาคาร

agentplus.club-การฝากเงิน-02

ขั้นตอนที่ 3

ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารตามที่แสดง จากนั้นกดที่ แจ้งฝากเงิน

agentplus.club-การฝากเงิน-03

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ เวลา พร้อมอัปโหลดสลิปการโอนเงิน จากนั้นกด ยืนยัน การทำรายการ

agentplus.club-การฝากเงิน-04

ขั้นตอนที่ 5

รอให้ระบบทำรายการสักครู่ เงินก็จะเข้ามายังกระเป๋าเงินในบัญชีเป็นอันเสร็จสิ้นขี้นตอนการฝากเงิน

ag+
วิธีฝากเงิน

agentplus.club-การฝากเงิน-01

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบมาที่หน้าหลัก แล้วกดที่เมนู ฝาก

agentplus.club-การฝากเงิน-02

ขั้นตอนที่ 2

เลือกธนาคารที่ต้องการ จะขึ้นรายละเอียดบัญชีธนาคาร

agentplus.club-การฝากเงิน-02

ขั้นตอนที่ 3

ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารตามที่แสดง จากนั้นกดที่ แจ้งฝากเงิน

agentplus.club-การฝากเงิน-03

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ เวลา พร้อมอัปโหลดสลิปการโอนเงิน จากนั้นกด ยืนยัน การทำรายการ

agentplus.club-การฝากเงิน-04

ขั้นตอนที่ 5

รอให้ระบบทำรายการสักครู่ เงินก็จะเข้ามายังกระเป๋าเงินในบัญชีเป็นอันเสร็จสิ้นขี้นตอนการฝากเงิน

Scroll to Top